Zirkonia

 

Fördelar

Zirkoniumdioxid är ett otroligt starkt dentalt material. Kristallstrukturen i det tätsintrade industriframställda zirconiamaterialet gör att uppkomna sprickor inte fortplantas lika lätt som hos andra dentala keramer. Det är otroligt  stabilt, ett perfekt alternativ till konventionella lösningar.

  • Metallfri med fantastisk passform
  • Biokompatibelt
  • Hög estetik och styrka
Fräsmaskin

Sirona MCX5

 

Användningsområde

  • Målade fullkronor och broar i molarpartierna
  • Skiktade kronor och broar i hela bettet
  • Broar upp till 12-led

 

Cementering

  • Zinkfosfatcement
  • Glasjonomercement
  • Kemiskt härdande komposit/resincement

 

Vår utvärdering
Vi har lång erfarenhet av att jobba med Zirkonia och utbildar oss kontinuerligt i tekniken. Vi designar vårt kärnmaterial med hjälp av vår Sirona-scanner direkt på vårt laboratorium och fräser i vår Sirona fräs. När så krävs bygger vi ut kärnmaterialet för att undvika för tjockt ytporslinslager eftersom detta annars är den vanligaste orsaken till frakturer.