Distanser

TitanbasVi arbetar mest med kron- och brokonstruktioner där överkonstruktionen i zirkoniumdioxid cementeras fast på en prefabricerad titanbas. Det går bra att göra både kronor och broar med denna teknik.