Mk-titan

Fördelar

  • Hög styrka
  • God estetik
  • Biokompatibelt

 

Användningsområde

Kronor och broar i hela bettet

 

Cementering

Zinkfosfatcement

 

Vår utvärdering

När det gjutna titanet kom ut på marknaden var kunskapen om hur metallen titan skulle behandlas inte så god, samt keramiken inte så utvecklad. Detta skapade ett dåligt rykte för denna teknik. Idag använder vi oss enbart av fräst titan.

Vår åsikt är att  tekniken numera är ett  fullgott biokompatibelt alternativ till Co-Cr legeringar.