Leveranstider

leveranstid

FAST PROTETIK
Pelare  2 arbetsdagar
1-3 led mk och helkeramik  6 arbetsdagar
4-8 led mk och helkeramik  8 arbetsdagar
Större broar  10 arbetsdagar
KBF PROTETIK
Delimplantat 1-3 led 7 arbetsdagar
Delimplantat 4< led 10 arbetsdagar
Bitschablon 3 arbetsdagar
Tanduppsättning 3 arbetsdagar
Metallskelett, färdigställande 5 arbetsdagar

 

AVTAGBAR PROTETIK
Lagning eller basning 1 arbetsdagar
Avtryckssked 2 arbetsdagar
Bitschablon 2 arbetsdagar
Tanduppsättning 4 arbetsdagar
Färdigställande 4 arbetsdagar
Gjutet skelett enl. ök
Apnéskena 10 arbetsdagar
Bettskena 6 arbetsdagar
Blekskena/gelskena 3 arbetsdagar
Tandskydd 5 arbetsdagar

”Men ibland är det ju bråttom!!”

Vi är väl medvetna om att det kan bli korta leveranstider/behandlingstider ibland (semester, ledighet behandlingstidens utgång m.m.)

Ringer ni bara och meddelar i dessa fall så lovar vi att göra vårt bästa för att hinna med.