Bettskenor

A2 dentallab tillverkar skenor i två olika utföranden

Mjuk bettskena
Mjuk bettskena består av en vacumpressad 4 mm tjock platta som slipats in i ocklusion.

Hård bettskena
Hård bettskena är tillverkad av värmehärdad Ivobase-akryl och är inslipad i artikulation och ocklusion.