Diagnostisk uppvaxning

En diagnostisk uppvaxning är ett mycket bra sätt att presentera tänkta förändringar. Din patient får möjlighet att se slutresultatet redan innan behandlingen påbörjats. Exempelvis rekommenderar vi detta hjälpmedel vid svåra estetiska fall.

Sänd oss bara ett alginatavtryck och detaljerade önskemål om planerad terapi så får du tillbaka

  • en studiemodell
  • en modell med förslag på preparation
  • en modell med uppvaxning och önskade förändringar
  • en pressad skena som du kan använda vid tillverkning av provisorium