Digital fotografering

Digitala foton är ovärderliga hjälpmedel i den moderna tandvården. Inte bara i din praktik utan även i kommunikationen med oss. Till A2dentallab tar vi emot digitala bilder via e-post eller minneskort.

När du skickar en patient till oss för digital färgtagning tar vi alltid några digitala bilder av patientens tänder.Vi har bildskärmar vid våra arbetsplatser och använder oss sedan av bilderna som stöd vid färdigställandet av arbetet.