Digital färgtagning

Vid färgtagning på A2dentallab använder vi oss av VITA´s Lumin Vacuum-skala. Detta är en färgskala som systematiskt täcker färgspektrat och underlättar både för oss och för dig som tandläkare att snabbt hitta rätt färg.
Som hjälpmedel använder vi oss dessutom av en digital färgtagningsapparat från VITA, Easyshade.

De värden som denna utrustning ger oss är avpassade för VITA´s Lumin Vacuum-skala som vi använder på labb. Detta ger oss en garanti att den valda färgen väl överensstämmer med verkligheten. Vi ser gärna att du som tandläkare använder dig av VITA´s Lumin Vacuum-skala i kommunikationen med oss

Porslinssorterna vi använder oss av är anpassade till VITA´s Lumin Vacuum-skala, vilket ökar färgmatchningen markant.