Färgskala

När vi på A2 dentallab tar färgen på en patient använder vi oss av VITA´s Lumin Vacuum-skala. Detta är en färgskala som systematiskt täcker färgspektrat och underlättar att snabbt hitta rätt färg. Om inte vi har möjlighet att få ta färgen på patienten så ser vi helst att du använder dig av någon av vidstående färgskalor.
Om du har tänkt skicka ett arbete till oss men saknar någon av dessa färgskalor går det att ta färgen även i andra färgskalor. Vi översätter då färgen till den skala det ska vara. Du kan också beställa färgskalor hos A2 dentallab, Denthouse eller Forshaga dentaldepå.

  • Zirkonia-arbeten: VITA Lumin Vacuum, Vitapan 3-D
  • IPS Emax: VITA Lumin Vacuum
  • Mk-kronor och broar:  VITA Lumin Vacuum eller Vitapan 3-D
  • Implantat med proteständer: Ivoclars Vivadent skala
  • Protes: Ivoclars Vivadent skala eller Chromascop